Samarbeidsutvalget 2021-2022

Oversikt over Samarbeidsutvalget 2021-2022 finner du her. Referat fra møtene legges inn nederst på sida.

Samarbeidsutvalget har hatt sitt første møte. Referat vil bli lagt ut på tavla og her når det er godkjent. 

Foreldrerepresentantene:

Leder: Kjetil Indrevær, far til Hille på Lønn og Johanne på Selje.
Tlf: 922 85 570.E-post: kjetil@indrevar.no.

Siv-Anita Gulbrandsen, mor til Charlotte på Bjørk og Amanda på Lønn.
Tlf: 476 36 807. E-post: sivgulbrandsen@gmail.com.

Helena Nyvoll Evensen, mor til Solveig på Selje.
Tlf: 41722593, epost: hne1994@hotmail.com.

Hege Stenbråthen Refsahl, mor til Birk på Bjørk og Storm på Rogn.
Tlf. 90737621, epost: hege_s_s@hotmail.com

Fra barnehagen: 
Ragnhild FInden, eier og daglig leder. 
Tlf. 99253640. E-post: ragnhild@kausvol.no

Live Brovold Sveum, styrer og eier.
Tlf. 45908420. E-post: live@kausvol.no.

Ida Kongstorp Søberg, verneombud.
Tlf. 48134836. E-post: ida_kong@hotmail.com

Bente Nesvaag, tillitsvalg.
Tlf. 92618838. E-post: bente@kausvol.no

 

Referat SU møte 201021