Samarbeidsutvalget 2020-2021

Oversikt over Samarbeidsutvalget 2020-2021 finner du her. Referat fra møtene legges inn nederst på sida.

Samarbeidsutvalget har hatt sitt første møte. Referat vil bli lagt ut på tavla og her når det er godkjent. 

Foreldrerepresentantene:
Maria Susann Johannesen, leder, mor til Ingrid på Lønn og Magnus på Rogn.
Tlf: 926 91 694. E-post: maria.sbk@hotmail.com

Ingeborg Ruud Olsen, mor til Elise på Lønn og Johannes på Rogn.
Tlf: 415 28 605. E-post: ingeborg.rolsen@hotmail.com.

Siv-Anita Gulbrandsen, mor til Charlotte på Bjørk og Amanda på Lønn.
Tlf: 476 36 807. E-post: sivgulbrandsen@gmail.com.

Kjetil Indrevær, far til Hille og Johanne på Selje.
Tlf: 922 85 570.E-post: kjetil@indrevar.no.

Fra barnehagen: 
Ragnhild FInden, eier og daglig leder. 
Tlf. 99253640. E-post: ragnhild@kausvol.no

Live Brovold Sveum, styrer og eier.
Tlf. 45908420. E-post: live@kausvol.no.

Gry W. Johnsen, verneombud.
Tlf. 91757909. E-post: gry_westgaard@hotmail.com.

Bente Nesvaag, tillitsvalg.
Tlf. 92618838. E-post: bente@kausvol.no

 

Referat SU møte 18112020

Referat fra SU møte 13012021