Informasjonsflyten

Følgende informasjonskanaler bruker vi hos oss:

Årsplanen: Inneholder grunnleggende informasjon om barnehagen, det pedagogiske grunnlaget og våre rammebetingelser. Ikke så mye praktisk informasjon. Legges ut på nettsida.

Halvårsplan: Deles ut i papirform til alle foreldrene. Inneholder avdelingens planer, mål for det pedagogiske arbeidet, presentasjon av ansatte og lister over barna.

Nyttig å vite: Er et informasjonshefte vi deler ut til nye foreldre med det vi mener er nyttig å vite når man skal starte i barnehagen.

Nettsida: Her finner du åpen informasjon om barnehagen, og dersom du går inn på hver avdeling finner du månedsbrev, litt bilder, månedsplan og annet på passordbelagte sider.

Månedsbrev: Blir lagt ut på nett ca den 1. i hver måned. Alle får en e-post som sier at nå er månedsbrev lagt ut. Noen foreldre vil ha månedsbrev i papirform, og får det. Månedsbrevet inneholder litt om hva vi gjorde forrige måned, og litt om hva vi skal gjøre i måneden som kommer, i tillegg til personalinfo og om viktige datoer.

Ukeplan: Skrives i forkant av hver måned, og blir hengt opp på oppslagstavlene, samt lagt ut på nettsida under Ukeplan.

Oppslagstavlene for hver gruppe: På oppslagstavlene finner du månedsplaner, dagsrapporter og annen informasjon.

  • Førå’ns oppslagstavle er på døra i gangen
  • Låvens oppslagstavle er på dørene i garderoben i låven
  • Kvila sin oppslagstavle er i den første gangen.

Dagsrapport: Det skrives hver dag en liten dagsrapport der det informeres om hva vi har holdt på med. Henges opp på oppslagstavlene.

Foreldremøter: Ett i juni for nye foreldre, ett i oktober og ett på våren.

Foreldresamtaler: En obligatorisk på høsten og en frivillig på våren. Pedlederne setter opp tidspunkter i samarbeid med foreldrene. Man kan også få flere samtaler om det er noe spesielt man vil ta opp som ikke barnet bør høre, eller man ikke vil diskutere i andres påhør.

Faktura: Fortrinnsvis via epost ca 25. i hver måned. Betalingsfrist den 1. for måneden etter. De som vil ha papirfaktura kan få det.

Diverse: I tillegg til dette henger vi av og til opp viktige beskjeder på utgangsdørene både i låven og i barnehagen, og lapper på alle barnas kasser.

Facebook: Vi er på facebook, så for dere som er der så bli tilhenger.

Sist, men ikke minst: Den daglige kontakten vi har når dere leverer og henter er veldig viktig. Vi prøver å informere og å gi informasjon videre til rette vedkommende her, og det er kjempefint at dere spør om det dere lurer på og forteller oss viktige opplysninger om barnets hverdag.