Informasjonsflyten

Følgende informasjonskanaler bruker vi hos oss:

Årsplanen: Inneholder grunnleggende informasjon om barnehagen, det pedagogiske grunnlaget og våre rammebetingelser. Ikke så mye praktisk informasjon. Legges ut på nettsida.

Halvårsplan: Den ligger på nettsida under Dokumenter. Inneholder avdelingens planer og mål for det pedagogiske arbeidet.

Nyttig å vite: Er et informasjonshefte vi deler ut til nye foreldre med det vi mener er nyttig å vite når man skal starte i barnehagen.

Nettsida: Her finner du åpen informasjon om barnehagen.

Kidplan: Dette er vår informasjonskanal og et samarbeid på nett. Det er et kommunikasjonverktøy hvor dere som foreldre kan følge med på ukeplanen, se bilder som legges ut fra pedagogiske aktiviteteter og hverdagsøyeblikk. Her sender og mottar dere beskjeder til og fra  barnehagen og din egen avdelig. Her legges også oppdateringer fra barnehagehverdagen. 

Ukeplan: Skrives i forkant av hver uke. Den ligger under ukeplaner på Kidplan.

Foreldremøter: Ett i juni for nye foreldre, ett i oktober og ett på våren.

Foreldresamtaler: En obligatorisk på høsten og en frivillig på våren. Pedlederne setter opp tidspunkter i samarbeid med foreldrene. Man kan også få flere samtaler om det er noe spesielt man vil ta opp som ikke barnet bør høre, eller man ikke vil diskutere i andres påhør.

Facebook og Instagram: Vi er på facebook og Instagram så for dere som er der så bli tilhenger.

Sms og e-post: Vi benytter også sms og e-post til noe informasjon.

Sist, men ikke minst: Den daglige kontakten vi har når dere leverer og henter er veldig viktig. Vi prøver å informere og å gi informasjon videre til rette vedkommende her, og det er kjempefint at dere spør om det dere lurer på og forteller oss viktige opplysninger om barnets hverdag.