Innkjøring i barnehagen

Når et barn skal starte i Kausvol ønsker vi å bruke god tid for å skape et gjensidig trygghetsforhold og setter pris på om foreldrene er tilgjengelige i 2-3 dager. Dato og tidspunkt for oppstarten avtales nærmere med styrer eller pedagogisk leder for barnets gruppe, før første dag i barnehagen. Å være tilgjengelig kan bety å være i barnehagen sammen med barnet, være i barnehagen men på et annet rom eller reise bort en liten tur. Dette vil være forskjellig fra barn til barn. Vi vil også bruke tid sammen med dere foreldre til å snakke om barnet og for å bli bedre kjent med barnets vaner og rutiner. Vi har satt opp et forslag for opphold i barnehagen de tre første dagene i barnehagen:

  • Dag 1: 3 timer før lunsj.
  • Dag 2: 4 timer. Dere spiser lunsj i barnehagen og reiser hjem etterpå.
  • Dag 3: 6 timer. Barnet sover i barnehagen og vi ringer etter dere når barnet har våknet.

De første ukene på høsten bruker vi masse tid på at barna skal bli kjent med barnehagen og de rutinene vi har, oss voksne og de andre barna. I denne tiden jobber vi med et tema om ”meg selv og familien min.” De nye barna tar med seg bilder hjemmefra og vi lager for eksempel et hus vi klipper og limer dem inn i. Mens vi gjør dette samtaler vi med barna og de får fortelle om sin familie til de andre. De barna som har gått her noen år får også vise fram sitt hus og fortelle om sin familie, slik blir vi bedre kjent med hverandre og familiene.