Bjørk

Bjørk er en av storbarnsavdelingene, for barn fra 3-5 år.

Bjørk består av 25 barn og Jane er avdelingsleder, Eivind, Thea og Anders er barnehagelærere, Dina og Joakim er assistenter. 

Aktivitetene på avdelingen tilpasses årstider og forandringer i naturen, samt spesielle temaer som er gjeldende for det aktuelle barnehageåret.

Mer informasjon om hva vi holder på med finner foreldrene i kidplan. 

Dagsrytme:

Barnehagen åpner 07.00. Frokost spises av medbrakte matbokser. 

Lunsj serveres ca 11.

Ettermiddagsmat/frukt ca 14.

Barnehagen stenger 1630.