Nullmobbing.no

Barnehagene får ny mobbelov– Barnehagen har fått nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye mobbeloven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. Vi skal ha nulltoleranse mot mobbing, plaging og utestenging fra lek. Nettstedet www.nullmobbing.no er Utdanningsdirektoratet sitt nettsted for barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.

www.nullmobbing.no  Gå til dette nettstedet om du ønsker informasjon om mobbing.

Regjeringen innfører også en aktivitetsplikt. Den innebærer at barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan barna har det. Barnehagen får også et ansvar for å undersøke og sette inn tiltak når personalet har mistanke om at ett eller flere barn ikke har det bra i barnehagen. 

Hva er nytt i regelverket for barnehagemiljøet?

  • Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det.
  • Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke har det bra.
  • Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.
  • Alle som jobber i barnehagen skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om et barn ikke har det trygt og godt.