Lønn

Lønn er en av storbarnsavdelingene våre, for barn i alderen 3-5 år.

Lønn består av 21 barn og Bente er avdelingsleder, Nine er pedleder for skolegruppa, Lucas og Stian er assistenter. 

Aktivitetene på avdelingen tilpasses årstider og forandringer i naturen, samt spesielle temaer som er gjeldende for det aktuelle barnehageåret.

Mer informasjon om hva vi holder på med finner foreldrene i kidplan. 

Dagsrytme:

Barnehagen åpner 07.00. Frokost spises av medbrakte matbokser. 

Lunsj serveres ca 11.

Ettermiddagsmat/frukt ca 14.

Barnehagen stenger 1630.