Voksenrollen

Vi i Kausvol mener at voksenrollen er meget betydningsfull for barnas opphold i barnehagen. Aktive, bevisste og deltagende voksne er viktig for vår barnehage.

Vi voksne skal kunne vise glede ved det å jobbe med friluftsliv og inneha et minimum av kunnskap om og kjennskap til naturen. Vi er formidlere av opplevelser til barna, både positive og negative. Vår fokus ligger på de positive opplevelsene og vi bruker LØFT som en metode for å være formidlere av positive og gode opplevelser for barna. Vi fokuserer derfor på viktigheten av hvordan vi voksne er i vår rolle som formidlere i alle samspillsituasjoner i barnehagen. Vi bidrar til å utvikle hverandre gjennom veiledning, kursing, prosjekter og deltagelse i utviklingsarbeid.