Fakta om Kausvol gardsbarnehage

Kausvol gardsbarnehage er en privat barnehage, eid av Ragnhild Antonie Finden og Live Brovold Sveum (styrer). Den er beliggende på garden Kausvol i Stange kommune. 6. januar 2020 starter vi i helt nye lokaler i det ombygde grisehuset på garden.

Vi har dette barnehageåret 69 barn i barnehagen, fordelt på fire avdelinger: Lønn, Bjørk, Rogn og Selje. Rogn og Selje er småbarnsavdelingene, og Lønn og Bjørk er 3-5-årsavdelinger. Vi har omtrent 17,5 årsverk, fordelt på 25 ansatte. Våre satsningsområder er gårdsliv, natur og friluftsliv, motorisk trening, sosial kompetanse og språkstimulering.

Vi har mange utesteder å gå til, blant annet gapahuk, stabbur, gildehall og lysthus, i tillegg til flotte utearealer i nærområdet.

Vi er godkjente av kommunen, og mottar kommunal og statlig støtte til driften.

Åpningstidene er kl. 07.00 til 16.30. Vi har stengt to uker i juli, samt fem planleggingsdager. Vi har åpent i romjula og i påsken dersom det er nok barn som har behov for plassen.

Prisen for barnehageplass er makspris.

Søknadsfrist for nytt år er 1. mars hvert år. Dersom du ønsker barnehageplass etter denne datoen må dere kontakte oss via barnehagen@kausvol.no eller telefon 62 57 32 80 for å sjekke om vi har ledige plasser, eller fyll ut søknadsskjema via www.stange.no. Ledige plasser fyller vi opp fortløpende!