Samarbeidspartnere

Foreldresamarbeid

Det er den daglige kontakten i bringe- og hente-situasjonen som er utgangspunktet for foreldresamarbeidet, der vi utveksler informasjon og drøfter spørsmål og problemer som kan oppstå. To ganger i løpet av året skal vi ha foreldresamtaler der vi kan snakke sammen i fred og ro. Det vil være en samtale på barnets bursdag og en ved behov når barnas 1/2 års dager er. Foreldresamtaler kan også avtales etter behov. Det vil være to foreldremøter i løpet av året. På høsten med ny informasjon og på våren med et tema og en ekstern foredragsholder. Her ønsker vi innspill fra foreldrene.

 

FORELDRERÅDET

Barnehagens foreldreråd består av alle foreldrene.

 

SAMARBEIDSUTVALGET (SU)

Fra foreldrerådet skal det velges en representant og en vararepresentant fra barna over tre og en representant og en vararepresentant fra barna under tre år til barnehagens samarbeidsutvalg. I tillegg sitter styrer og eier i SU. Samarbeidsutvalgets oppgave er å være et samarbeidsorgan mellom foreldre, personalet og eiere. Samarbeidsutvalget godkjenner også barnehagens årsplan.

 

Andre samarbeidspartnere 

Stange kommune, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), spesialpedagog, logoped, helsestasjon, Familiehjelpa og barnevernet er barnehagens samarbeidspartnere ved behov. Barnehagen samarbeider også med Laila Dufseth som er klinisk ernæringsfysiolog. Hun hjelper oss å sette fokus på et sunt og næringsrikt kosthold i barnehagen. Høgskolen i Hedmark og Storhamar videregående skole samarbeider vi med ved å ta inn studenter og elever til praksis og studiebesøk hos oss.