Brannvern

Internkontroll i barnehager er omfattende og viktig. Et av de viktigste temaene er brannvern. Vi har et godt samarbeid med Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen.

Tiltak ift brannvern kan deles i tre hovedpunkter.

1. Brannøvelser, brannvernkurs og forebygging for og med ansatte: To planlagte evakueringsøvelser sammen med barna, annethvert år kurs i brannvern, og egenkontroll av rømningsveger og slokkeutstyr. Tilsyn fra brann- og feiervesenet.

2. Evakueringsøvelser, informasjon og forebygging sammen med barna. Her bruker vi et opplegg med dokkene Eldar og Vanja. Vi deltar i de årlige brannvernukene, og vi får besøk av brannbilen, noe som er skikkelig stas.

3. Informasjon til foreldre. Vi oppfordrer til brannsikkerhet og evakueringsøvelser i hjemmet. Vi har et samarbeid med Luftambulansen, der vi formidler informasjon fra dem om sikkerhet i hverdagen.