Barnehagens ideologi

”Vi arver ikke jorden av våre forfedre, vi låner den av våre barn.” Indiansk ordspråk

Gårdsliv og fjøset er barnehagens faste satsingsområder som gjennomsyrer hverdagen hele året og setter preg på mange aktiviteter og pedagogiske opplegg.

Vi ønsker å gjøre oss nytte av gardens potensial, og følge skiftningene i årstidene. Vi vil gi barna innsikt i de prosessene som foregår ved bruk av jorda. Fra jord, til mat, til jord ved å la de ta del i såing, spiring, vanning og stelling, innhøsting, foredling og kompostering av avfallet fra det vi har dyrket. Vi har grønnsakshage, urtekasser og drivhus der vi kan følge disse prosessene på nært hold og vi vil samtidig ta del i arbeidet med den dyrka marka på garden. Her på gården dyrkes det korn av forskjellig slag og gulerøtter.

På garden har vi et smådyrfjøs som barnehagen har ansvar for, med geiter, sau, gris, kaniner og høner. Gjennom deltagelse i fjøset ønsker vi at de skal få erfaringer og kunnskaper om de forskjellige dyra. For oss er det viktig at barna får følelsen av å ha ansvar for dyras ve og vel. Det gjelder foring, stell, kos og omsorg. Barna vil i tidlig alder få kjennskap til samspillet i et fjøs og dets verdier for bonden. Vi forer opp to griser som skal slaktes og foredles før jul. Vi har også klekket ut kyllinger som vokser seg store, hønene gir oss egg og hanene slakter vi. Barna vil få opplevelsen av å delta i meningsfylt arbeid der alle er avhengig av hverandre. Det er gårdens og årtidenes rytme som styrer vårt pedagogiske arbeid med gården.

Garden er som en egen liten verden for oss her i barnehagen, samtidig er kulturlandskapet, skogen og naturen rundt garden en arena vi bruker mye i vårt pedagogiske arbeid. Vi har lagt til rette for at barna skal få gode opplevelser på sine turer rundt om i naturen. Vi ønsker også at barna skal få oppleve naturen i de forskjellige årstidene, i allslags vær og lære seg om samspill i naturen og om samspill mellom naturen og omgivelsene, slik at de lærer å respektere og verne om den. Ved å gi barna gode opplevelser i naturen i all slags vær håper vi på å legge grunnlaget for gode holdninger til natur og naturvern. Rundt garden finnes det plasser med ulikt terreng, flora og dyreliv som vi bruker til uteplasser. Her får barna allsidige leke- og aktivitetsmuligheter.