Fjøset som pedagogisk ressurs

En grundig gjennomgang av hvordan vi bruker aktiviteter i fjøset som pedagogisk ressurs og læringsarena.

Fjøset bruker vi aktivt i vårt pedagogiske opplegg i barnehagen for dyr påvirker de fleste av oss på en positiv måte. Vi lærer mye om adferd og kroppsspråk i omgang med dyr. Alle gruppene unntatt småbarna har fjøsstell på omgang gjennom hele året og da er de ansvarlige for å fore og stelle dyra samt holde fjøset i orden. Småbarna bruker også fjøset flittig, de er ofte nedom for å kose og stelle litt. Dette har betydning for trygghetsfølelsen i fjøset når de skal ta del i ansvaret. Arbeid i fjøset er med på å la barna få ta ansvar og gi omsorg til andre. Vi bruker fjøset til å la barna få kjennskap til livets syklus, fra fødsel til død og gjennom dette få kunnskap om sammenhenger vi er avhengige av for å kunne ha mat på bordet. Avdelingene har et dyr de fordyper seg i og har ekstra ansvar for. Alle pedledere planlegger ut i fra sin gruppes utviklingsnivå, med utgangspunkt i fra fødsel til død, hunn og hann, bruk av kjøttet, anatomi, forskjell på fòr og nytte for bonden.

Grisen er et felles tema for alle gruppene og de vil få oppgaver som er tilpasset deres utviklingsnivå. Vi skal fore den opp utover høsten og slakte den for så å tilberede den til årets julelunsj. På planen er kunnskap om foring og stell, hva slags mat den skal ha, hvilken nytte har den for bonden, hva vi kan lage av kjøttet til mat, anatomi og hva slags julemat vi kan lage. Tradisjonsformidling har en sentral rolle i et slikt tema.

Våren 2011 har vi utarbeidet prosessorientert plan for fjøsarbeidet, som skal gjøre oss enda mer bevisste på hvordan vi kan bruke fjøset som den unike læringsarenaen det faktisk er på en bedre måte. Synliggjøring og bedre tilgjengelighet av pedagogiske hjelpemidler skal hjelpe oss i arbeidet med å heve kvaliteten, skape læringsrike stunder der vi særlig skal ha fokus på 2 av rammeplanens fagområder: kommunikasjon, språk og tekst og antall, rom og form.