Åpningstider og kjernetid i barnehagen

Her er litt informasjon om kjernetid og åpningstid. Vi åpner klokka sju på morgenen og stenger halv fem. Kjernetida er mellom ni og halv tre.

Kjernetid og åpningstid

Kjernetid i barnehagen er navnet på den tida på dagen der vi ønsker at barna er på plass, og at vi kan gå på tur eller starte med det vi har tenkt å fylle dagen med. Det betyr at vi kommer oss avgårde på tur rett etter ni på morgenen. Dersom dere vil levere senere så er det jo fullt mulig å avtale med de ansatte at dere følger barnet til Holmen eller Næstenhaugen eller hvor vi har gått.

Kjernetida er mellom ni og halv tre.

Åpningstida er mellom sju og halv fem.

Melding om fravær

Dersom barnet er sykt eller skal ha fri så er det viktig å gi beskjed så tidlig som mulig og innen klokka åtte på morgenen. Disse beskjedene gis på Kidplan. Dere kan også sende meldig på avdelingstelefonen. Send gjerne melding til Kidplan på kvelden dersom dere ser at barnet ikke skal i barnehagen dagen etter. Her er numrene til de forskjellige avdelingene

Bjørk: 995 79073                       Rogn: 459 08430

Lønn: 995 82038                        Selje: 404 01976