Priser for barnehageplass og redusert betaling

Gjeldende priser for barnehageplass fra 2022. Det er innført ordninger for redusert betaling dersom man har lav inntekt. Link under:

Det er Stortinget som vedtar makspris i barnehage. Satsen for 2022 er fra 1. august redusert til 3.050,- for full plass. 

Pris matpenger hos oss er for tiden 250,- for full plass.

 

Redusert plass betyr redusert pris, 80 % plass betaler for 90 %, osv.  

For de som har søsken i barnehagen så er det et fradrag/søskenmoderasjon på 30 %.

Informasjon om redusert betaling kan du lese mer om her: https://www.stange.kommune.no/category16666.html

Frist for å søke kommunen om redusert betaling er 1. juni hvert år. Det kan også søkes gjennom året dersom man har behov.