Visjon og verdier

Visjonen vår er: ”Vi gir tankene vinger og føttene røtter!” Våre verdier er humor og glede, varme, vekst og stillasbygger. Ambisjon: Kausvol gardsbarnehage skal ha en klar profil og fornøyde barn, foreldre og ansatte.

Visjonen ”Vi gir tankene vinger og føttene røtter!”
er et godt bilde på at vi ønsker å ha fast grunn under føttene, stabile forhold og god kontakt med jorda, samtidig som det utfordrer oss til å utvikle barns undring og åpne innstilling til livet som ligger foran dem. Verdiene våre ønsker vi å formidle ved å være verdiene og formidle dem via modelllæring og gjennom ulike pedagogiske opplegg.

Hovedmålet om å være en av Norges beste gardsbarnehager er både nødvendig og utfordrende, fordi det finnes mange gode etter hvert! .

 

Kjerneverdiene våre

Verdiene beskriver Kausvol gardsbarnehages sjel og kultur, og sier noe om hva vi ønsker at folk skal tenke om oss. Dette er selve essensen i identiteten vår.

 

Humor og glede betyr for oss:

 • Glade og åpne barn og voksne
 • Godt samhold
 • Trygghet

 

Når vi lykkes med humor og glede i hverdagen:

Ser vi glade og lekende barn og voksne som trives sammen, foreldre som bli møtt med latter, glede og smil.

Hører vi følelser med lyd på, latter, fnising, glade stemmer som synger, rim og regler

Føler vi positivitet i forhold til barnehagen, en energigivende, avslappende og hyggelig stemning, det er befriende og trygt å bli med på nye ting, vi føler oss likt av de andre og at vi er sammen med de som vil oss vel. Vi føler takknemlighet for det vi opplever i hverdagen.

Dette får vi til ved å:

 • Være deltakende og by på oss selv i tull og tøys, rim og regler, vitser og annet morsomt som smitter og bidrar til en god stemning blant barn og voksne.
 • Henge fra oss de bekymringene som kan vente utenfor døra
 • Huske at vår egen tilstand er avgjørende for om det blir en god dag
 • Være inkluderende
 • Ved å være positiv og ha en positiv holdning oppnår vi humor og glede.

 

Varme betyr for oss:

 • Kjærlighet, omsorg og anerkjennelse
 • Trygghet og gode relasjoner
 • Latter, glede og mestring

 

Når vi lykkes med varme i hverdagen:

Ser vi omsorg og kjærlighet, glede og mestring hos trygge barn i gode relasjoner. Voksne som toner seg inn på barnets behov.

Hører vi glade barn og voksne, gode samtaler, positive tilbakemeldinger og latter.

Føler vi kjærlighet og omsorg, vi føler oss verdsatt og anerkjent for den vi er, trygg og velkommen.

Dette får vi til ved å:

 • Ta imot nye barn, foreldre og kolleger på en varm og hyggelig måte
 • Være en god vert, det vil si at vi tar varmt hånd om besøkende
 • Er tilstedeværende.
 • Lærer oss å kjenne hvert barn og se deres behov.
 • Legge til rette for trygghet i hverdagen.
 • Gi positiv feedback til barn.
 • Er en varm voksen som på respektfull måte setter trygge og tydelige grenser.

 

Vekst betyr for oss:

 • Barn og voksnes utvikling i takt og harmoni.
 • Faglig interesserte voksne som er motiverte til stadig kompetanseheving for barnas beste.
 • Barna bidrar til dyrking og dyrestell, og erfarer nærhet og kontakt med naturen.

 

Når vi lykkes med vekst i hverdagen:

Ser vi engasjement og mestring både hos barn og voksne, og vi kan se at det vokser og gror i naturen
Hører vi latter og glede fra barn, ansatte og foreldre. «Se på meg! Se hva jeg klarer!» Vi får tilbakemeldinger om at Kausvol gardsbarnehage blir brukt som et eksempel på en god kvalitetsbarnehage, og tilbakemeldinger fra skolen om at Kausvol-barna er faglig og sosialt sterke.
Føler vi kjærlighet og omsorg, verdsatt og anerkjent for den vi er, trygg og velkommen. Et godt samarbeid med foreldrene, og klima for foreldreveiledning.

Dette får vi til ved å:

 • Være engasjert tilstede.
 • Være i forkant, og møter forberedt til samling, tur og alle gjøremål.
 • Ha god motivasjon og godt samspill, med barna, foreldre og kolleger.

 

 

Å være stillasbygger betyr for oss at vi ønsker å være barnehagen som gir barna mulighet til å bli den beste utgaven av seg selv ut fra deres egne forutsetninger.

 

Når vi lykkes med å være stillasbyggere i hverdagen:

Ser vi glade og fornøyde barn som mestrer språk og læring, fysisk utvikling og sosial kompetanse. Vi ser engasjerte og kompetente voksne.
Hører vi jubel, i form av klapp og hurrarop, og barn som ønsker å vise det de kan, har lært og det de gleder seg over.
Føler vi samhold, delt glede, mestring og motivasjon til ny læring og nye utfordringer.

 

Dette får vi til ved å:

 • Jobbe med mestring, veiledning, trygghet og utvikling.
 • Gi og få tilbakemeldinger som grunnlag for utvikling.
 • Ha gode samtaler med grupper av barn og enkeltbarn.
 • Aktivt jobbe med tilhørighet og vennskap.
 • Ha en ja-kultur tuftet på trygghet, god kultur og organisering.
 • Ha fokus på naturlig medvirkning, der de voksne engasjerer seg i det ungene viser interesse for.