Ansatte

Bjørk

Jane Johansen

Stilling: Avdelingsleder
994 77 142
jane@kausvol.no

Trine Grini-Anderssen

Stilling: Assistent

Thea Bjurling

Stilling: Barnehagelærer

Eivind Linnerud

Stilling: Barnehagelærer

Hanne Fougner Trønnes

Stilling: Fagarbeider

Lønn

Bente Nesvaag

Stilling: Avdelingsleder
926 18 838
bente@kausvol.no

Nine Bjarttun Bakken

Stilling: Pedagogisk leder
905 39 032
nine@kausvol.no

Anders Tronrud

Stilling: Vikar

Rogn

Jolanta Ewa Michalak

Stilling: Assistent

Therese Wik

Stilling: Barnehagelærer

Nina Engemobakken

Stilling: Avdelingsleder
951 82 636
nina@kausvol.no

Gry Westgårdsrønningen Johnsen

Stilling: Assistent

Selje

Elin Aspelund

Stilling: Avdelingsleder
917 28 626
elin@kausvol.no

Ida Kongstorp Søberg

Stilling: Assistent

Kristiane Antonie Finden Barka

Stilling: Barnehagelærer

Andre ansatte

Ragnhild Antonie Finden

Stilling: Daglig leder
992 53 640
ragnhild@kausvol.no

Daglig leder og eier i barnehagen.

Anne Marie Jensen

Stilling: Assistent
948 96 003
annema2000@gmail.com

Live Brovold Sveum

Stilling: Styrer
412 10 725
live@kausvol.no

Styrer i barnehagen

Øyvind Hartvedt

Stilling: Vaktmester
918 08 097
oyvind@kausvol.no

Vaktmester, matansvarlig og gift med Ragnhild

Irene Hansen

Stilling: Vikar

Oda Kristine Nilsen

Stilling: Vikar

Ronja Murud Johansen

Stilling: Vikar

Emma Bunes Evensen

Stilling: Vikar