Barnet er sykt eller har fri

Hvis barnet er blitt sykt eller har fri fra barnehagen vil vi ha beskjed om dette så tidlig som mulig. Det meldes på kidplan.

De vanligste spørsmålene når barna er syke er:

- Er barnet for sykt til å komme i barnehagen?

Se an allmentilstanden. Om barnet er for sykt til å delta i våre aktiviteter skal det ikke komme i barnehagen. Husk at barna lett kan smitte andre barn om de kommer for tidlig tilbake til barnehagen.

- Når kan barna komme i barnehagen?

Ett-døgnsregelen er grei å huske på ved feber bør barnet ha vært feberfritt i ett døgn, men her avgjør allmenntilstanden. Det regnes som feber hvis barnet har en temperatur på 38 grader eller mer.

Ved oppkast og diaré skal det ha gått 48 timer fra barnet sist kastet opp eller hadde diaré.

Når barnet har øyekatarr kan det komme i barnehagen om det er en virusinfeksjon. Er det derimot en bakteriell infeksjon skal behandling igangsettes og barnet kan komme i barnehagen dagen etter igangsatt behandling. Dette er vanskelig å skille på, hvis barnets lege mener det er en virusinfeksjon kan barnet komme i barnehagen som normalt. Er allmenntilstanden redusert eller at det renner mye fra øynene skal barnet være hjemme.