Ferie

Her finner du rutiner for innmelding av behov for plass i skolens ferier og informasjon om barnas ferie.

Alle barna som går i barnehagen skal ha fire uker ferie i løpet av et år. Alle skal ha minimum tre sammenhengende uker på sommeren og en hel sammenhengende uke ellers i løpet av året, eller fire sammenhengende på sommeren. Det er viktig at vi får beskjed om når barnet skal ha ferie. Dette meldes i god tid inn i Kidplan.

I skolens ferier lager vi en tavlepost med ønske om at fri/ferie i høst-, jule-, vinter-, påske- og sommerferie meldes inn i god tid. Dette gjør vi for å kartlegge det reelle vikarbehovet og få satt opp vaktlister for disse feriene. Det fint for oss å slippe å lønne vikarer vi ikke har behov for.

Det året barnet begynner på skolen, avvikles fire uker ferie for inneværende barnehageår, før 31.07.