Ledige plasser i Kausvol gardsbarnehage fra august

Søknadsfristen 1. mars nærmer seg, og vi har åpen dag 13. februar, på formiddagen og på ettermiddagen mellom 17 og 19. Kommunen har åpen dag 11. februar, vi vil også ha folk tilstede i barnehagen denne ettermiddagen. Vi har minimum 11 ledige plasser fra 1. august. Hjertelig velkommen på besøk:)!

r