Informasjons- og innspillsmøte Nye Kausvol 08. februar

Byggekomiteen inviterer ansatte og foreldre til informasjons- og innspillsmøte torsdag 8. februar klokka 19.00 i gymsalen. Vi ønsker foreldrenes innspill og ideer til prosjektet!

Byggekomiteen for Nye Kausvol er i gang. Vi har hatt et møte, og vi har en studietur til Nerby Læringsverkstedet og Flekkenga gårds- og naturbarnehage onsdag 24.1.

De som sitter i komiteen er: Live styrer, Gry verneombud, Elisabeth Dalene fra SU, Øyvind Hartvedt og meg.

Vi inviterer alle foreldre til informasjons- og innspillsmøte torsdag 8. februar klokka 19.00.

Dette er første mulighet til å medvirke og gi innspill på et helt nystartet prosjekt, så det blir kjempespennende :-).

Påmelding til Ragnhild tlfnr 99253640 innen tirsdag 6 februar.