JA til utvidelse :)

Det ble enstemmig vedtak i både driftsutvalget og formannskapet om at vi får lov å utvide med 22 plasser fra høsten 2018. Rådmannen hadde i saksframlegget stilt seg negativ til søknaden. Opposisjonen hadde signalisert støtte til Kausvol, og Arbeiderpartiet valgte å legge fram et annet forslag enn rådmannens. Det betyr at vi nå kan gå i gang med et stort arbeid for å sikre barnehagens framtid. Billedtekst: Bilde tatt fra møtet i driftsutvalget før de starter behandlingen.

Det ble en nervepirrende innspurt mot politisk behandling av vår sak. Vi fikk utrolig mye støtte på sosiale medier fra folk i Stange, det ble sendt innspill fra både ansatte og foreldre, og vi bidro med faktaopplysninger og innspill vi mente manglet i saksframlegget til rådmannen. Det førte til et positivt vedtak.

Hva nå?

Nå er det ingen tid å miste, vi må komme godt i gang med avklaringer før nyttår. Jeg har allerede vært i kontakt med Norconsult, for vi trenger konsulent- og arkitekthjelp for å lage søknad til Husbanken, til anbudskonkurranse og til byggesøknad.

Det er viktig å ivareta både de ansatte, foreldrenes og eiernes behov for samarbeid og medvirkning underveis i prosessen.

SU vedtok at Elisabeth Dalene (tlf 90984618)skal være foreldrenes representant inn i byggegruppa. Det består ellers av en representant fra de ansatte, Live og Ragnhild. Plan for medvirkning lages i denne gruppa, så det vil vi komme tilbake til. Vi legger opp til jevnlig informasjon ut til foreldre og ansatte.

Vi ser fram til en spennende og arbeidssom prosess, og krysser fingrene for at vi ikke møter for mange hindringer i veien, av økonomisk eller annen art.