Månedsbrev for februar og mars på skolegruppa

I januar hadde vi hovedfokus på ulike målbegreper. Vi målte høyder, lengder, sammenlignet og veid ulike ting. En dag kom dragen Berta på besøk med eksperimentboka si. :-)Dette var spennende! Først undersøkte vi vekt og flyte-egenskaper til ulike ting. Vi undret oss på: hva som gjør at enkelte ting som er små er tyngre enn mye større ting; hvorfor tunge ting flyter og lette ting synker, hva kan være årsaken til det? Deretter fikk vi en potet til å flyte midt i glasset. :-)Masse spennende undring og læring. Vi har også snakket litt om ulike tidsbegrep, sett på kalender og klokke. Barna har også laget hver sin klokke.

Høydepunkt i januar var tur til Vallset hvor vi fikk prøvd hoppbakken :-) Super fin dag med mye mestring, læring og ekte ski-glede! Se bildene av alle tøffe barna på nettsida vår.

I februar skal vi jobbe med tema: plassering. Målet her er at barna:

-          Få erfaring med ulike plasseringsbegreper gjennom praktiske aktiviteter

-          Få erfaring med muntlige beskjeder det plasseringsbegreper er nøkkelord

-          Bruke verbalt språk for å beskrive objekters plassering

-          Utvikle begrepsforståelse og utvide ordforrådet

Det er en fordel at barna har lært seg et utvalg av de mest brukte plasseringsbegrepene før skolestart. Ved å jobbe med dette temaet vil barna enklere kommunisere med hverandre, og forstår informasjonen som blir gitt. Vi skal fokusere på følgende plasseringsbegrep: over, under, på, i, foran, bak, ved siden av.

I mars er sortering på planen. Gjennom arbeid med sortering skal barna:

-          Få erfaring med å lete etter likheter og ulikheter

-          Utvikle kunnskap om ulike objekters kjennetegn

-          Utvikle begrepsforståelse og ordforråd

Når et barn sorterer, oppdager det likheter og ulikheter og hvilke egenskaper som bestemmer hvor gjenstandene hører til. Lek og aktivitet med sortering skaper gode muligheter for at barn utvikler et rikere ordforråd og utvider begrepsforståelsen.

Den 14. februar blir ingen skolegruppe pga språkkurs.

I vinterferien har vi heller ingen skolegruppesamlinger.

Hilsen

Jane, Anders og Ewelina