Temamøte om barn og friluftsliv

Onsdag 8. februar klokka 18 kommer Knut Monssen fra Hamar naturskole for å gi oss et innblikk fra nyere forskning og egne erfaringer med å gi barn gode muligheter til å utvikles og være ute i naturen.

Velkommen til temamøte om barn og friluftsliv i 2017!

Hvorfor er det viktig at barn får være ute i naturen? Hva sier forskningen om barn og uteliv? Hvordan gjør vi det i Kausvol gardsbarnehage?

Knut Monsen fra Hamar naturskole kommer for å gi oss et innblikk fra nyere forskning og egne erfaringer med å gi barn mulighet til å være ute i naturen.

Styrer Live Brovold Sveum forteller gode eksempler på hvordan vi jobber pedagogisk på våre arenaer garden og nærmiljøet.
Eier og daglig leder Ragnhild Finden forteller litt om hvordan vi planlegger og ønsker videre drift.

Servering av kaffe og noe til ved lavvoen først og så blir det litt påfyll. Husk varme nok klær til å være litt ute.

Påmelding til barnehagen@kausvol.no eller sms til 45908420.