Ledige stillinger

Vi har tre ledige stillinger fra høsten, alle tre vikariater. Det er to assistentstillinger og en førskolelærerstilling. Størrelsen på stillingene er ikke helt avklart, kommer an på søkerne. Alle tre stillinger er i Førå`n. Frist for søknad 10. juni.