Månedsbrev for mai og juni på skolegruppa

I april har vi jobbet med temaene rim og symboler. Vi hadde natursti med rimord både på tur og i Kvila. I samlingsstunden brukte vi en del konkreter som vi lagde rimord til, samt prøvde oss på å lage små dikt. Barna syntes det var veldig morsomt å leke med rim og disse aktivitetene har spredd seg til hverdagen også, vi hører flere tøyseord og rimord i leken. Vi har sett på og snakket om ulike symboler vi kan finne både inne og ute. På en av turene våre hadde vi «symbol- og skilt bingo» – mange observante barn som la merke til flere forskjellige symboler. Vi har også tatt i bruk «forteller-terninger» som fast aktivitet på innedagene våre. Det er både morsomt og utfordrende å lage små fortellinger ut ifra bildene man får på terninger – veldig fin øvelse som barna mestrer bedre og bedre for hver gang.

Vil hadde vi to minnerike turer i april. den 12. var vi på tur til Våletjernet, som ligger i gangavstand fra Stangehallen. Vi kjørte buss til Stange og gikk til fots tilbake til barnehagen. Det var spennende å være på langtur igjen, selv om det var ganske langt å gå. Morsomt å utforske og leke i skogen ved Navneberget. Lykken var også mange hestehov som vi plukket på tur tilbake til barnehagen, det ble fulle bokser og lommer med gule blommer. Uka etter gikk vi på tur til Henrik for å se på lamunger.  Ikke bare fikk vi hilse på noen søte lamunger, men vi fikk også sett fire nye komme til verden - spennende opplevelse for store og små! To av dem var dessverre for svake til å overleve - trist å være vitne til dette, men vi fikk da anledning til å prate om de viktige delene av livet vårt: fødsel, liv og død. Mange inntrykk, følelser, og opplevelser vi kommer til å huske lenge!

I mai og juni skal vi jobbe med det siste temaet i Trampolineboka: bokstaver. Gjennom arbeidet med bokstavene skal barna: få kjennskap til noen av bokstavene, få erfaring med å lytte ut den første lyden og oppleve å mestre finmotoriske oppgaver. Vi kommer til å legge størst vekt på å øve og lytte ut lyder i ord og gjøre barna oppmerksomme på forskjellen mellom bokstavnavn og bokstavlyd. Dette er et viktig grunnlag for videre utvikling av leseferdigheter.

I mai skal vi også dra på skolebesøk til skoler barna skal begynne på til høsten. Foreløpig er det avtalt besøk på Stange skole og Hoberg skole den 18.mai. Fint om dere setter igjen bilseter til de barna det gjelder denne dagen. Har ikke fått tilbakemelding fra de andre skolene enda, men dere får beskjed om besøksdagene så fort vi får bekreftelse fra dem.

Andre viktige datoer fremover er:

7. juni – Skolegruppa drar på sommertur til Helgøya Klatrepark. Mer informasjon om denne utflukten kommer seinere.

16.juni – Skolegruppe avslutning

 

Hilsen fra

Ewelina og hennes gode hjelpere