Månedsbrev for april 2016 på skolegruppa

I mars har vi jobbet med temaer: sortering og stavelser. Dette gjorde vi både inne og ute på tur. Viser til innleggene på Facebook hvor dere finner både bilder og informasjon om aktivitetene vi har gjennomført. Nytt denne måneden var besøk fra dragen Berta som elsker eksperimenter – barna synes det er veldig morsomt med de forskjellige eksperimentene vi har vært innom og gleder seg til nye besøk fra Berta. Hun kommer innom en gang iblant i april også.

Vi var heldige med været og forholdene ute i mars. Det ble mye skigåing og lek på skøytebana i tillegg til de faste aktivitetene våre. Utrolig morsomt å se utvikling av ski- og skøyte-ferdigheter hos barna som har skjedd bare denne måneden, mye mestring og glede.

I april skal vi jobbe med temaer: rim og symboler. Det er viktig at barna får erfaringer med rim og rimord. Dette legger en del av grunnlaget for senere å knekke lesekoden. Gjennom rim og regler blir barna kjent med rytmen i språket. Dette er vesentlig for språkutvikling og forståelse for hvordan språket er bygd opp. Gjennom arbeid med rim skal barna:

-          Få kjennskap til rim,

-          Tøyse og tulle med språket,

-          Lytte etter og gjenkjenne rim

Barna møter ulike symboler daglig, men vet ikke alltid hva de betyr. Ved å lære seg noen av de vanligste symbolene vil barna lettere kunne orientere seg på egen hånd, lese og forstå omgivelsene sine. Gjennom arbeid med symboler skal barna:

-          Gjenkjenne enkle symboler

-          Få erfaring med å resonnere seg frem til hva ulike symboler kan bety

Nå når snøen er blitt borte skal vi starte igjen med litt lengre turer. Tirsdag den 12.april skal vi dra til Våletjernet, som ligger i gang avstand fra Stangehallen. Vi skal kjøre buss til Stange og gå til fots tilbake til barnehagen. Det blir spennende å se hvilke fugler som har kommet tilbake - det har allerede blitt observert svaner og traner der og vi håper vi får sett de og andre trekkfugler når vi er der, samt finne andre vårtegn i skogen. På tur til og fra Våletjernet skal vi ha «Symbol-jakt». Vi har også fått invitasjon fra Anine til å komme og se på lamungene hos Henrik og det gjør vi gjerne en av de andre turdagene våre. Gleder oss til dette!

I april skal jeg gjennomføre overgangssamtaler med alle foreldrene til skolestartere. Begynner med de allerede neste uke. Samtalene vil foregå i Kvila. Tidspunkt er satt på forhånd da det er utfordrende med påmelding på begge avdelingene samtidig. Dere kan bytte innbyrdes, men da vil jeg gjerne ha beskjed om det. Dere har fått listen med dato og tidspunkt tilsendt på e-post.

Hilsen Ewelina, Jane, Tone og Stian