Månedsbrev for mars på skolegruppa

Februar måned gikk veldig fort med ei uke ferie for mange og ei annerledes uke for de som var på plass i barnehagen.
Vi fortsatte i februar å jobbe med måling og tall, og introduserte et nytt tema, plassering. Målet for dette temaet var at barna skulle:
-få erfaring med ulike plasseringsbegreper gjennom praktiske aktiviteter
-få erfaring med muntlige beskjeder der plasseringsbegrepet er nøkkelord
-bruke verbalt språk for å beskrive objekters plassering
-utvikle begrepsforståelse og utvide ordforrådet.
Vi har lagt vekt på følgende plasseringsbegrep: over, under, på, i, foran, bak og ved siden av. I samlingsstunder hadde vi en del samtaler og leker med fokus på disse begrepene.
I tillegg til de vanlige oppgavene i Trampoline boka, som vi pleier å ha på onsdager, har det blitt veldig morsomt å spille spill. Blant annet Uno, Bingo og Pompong-spillet har blitt flittig brukt av skolegruppa. Det er en fin måte å lære seg vente på tur, følge regler, tape og ikke minst vinne på en god måte, så spill blir en stor del av hverdagene våre i tiden fremover. Vi har skaffet oss noen nye spill og vanlige kortstokk. Vi har også fått tatt bilder av barna i ulike plasseringer og laget vårt eget «Memo-spill» ved å laminere dem- det var en morsom måte å øve på plasseringsbegreper.
På turene våre var vi på «tall-jakt», «spor-jakt» og akte en god del – der vi fant egnet bakke og nok snø. Ikke mye skigåing denne måneden da snøen og løypenettet ble borte i varmen. Men vi fikk mulighet til å gå litt på skøyter da den smeltede snøen har blitt til en fin skøytebane på jordet ved Trollskogen  Tirsdag, den 9.februar markerte vi Samefolketsdag med samling og Gahkko brød stekt på takke – det var godt!
I mars skal vi jobbe med temaer: sortering og stavelser. Gjennom arbeid med sortering skal barna:
-få erfaring med å lete etter likheter og ulikheter
-utvikle kunnskap om ulike objekters kjennetegn
-utvikle begrepsforståelse og ordforråd.
Mål for arbeidet med stavelser er at barna skal:
-få erfaring med stavelser
-lytte ut stavelser i eget navn
-få erfaringer med å lytte etter lyder og rytme i ord.
Ved å lytte etter stavelser i ord får barna viktig erfaring med å høre ulike lyder, samtidig som de lærer at ord består av ulike typer lyder – konsonanter og vokaler. Denne erfaringen er viktig når de seinere skal lære å lese og skrive.
Hilsen
Ewelina med sine gode hjelpere 