Planleggingsdager og arrangementer og framover

Planleggingsdager: Vi har igjen to planleggingsdager dette barnehageåret, og de er lagt til fredag 9. mai og tirsdag 10.6. 17. maitreninga blir torsdag 15. mai. Barnehagedagen med gledesaksjon i Stange sentrum mandag 23. mai.