Bokkasser i barnehagen

Stange bibliotek starter nå opp et prøveprosjekt med bokkasser som skal stå ute i noen av barnehagene i Stange. Barnehagen vår er en av de som skal få være med. Tanken er at familier som av ulike grunner ikke kommer seg så ofte til biblioteket, skal få et tilbud som gjør det enklere å låne med seg bøker hjem. PS! Bildet er lånt fra Unesco.

Stange bibliotek er veldig opptatt av at alle barn skal ha like muligheter til å kunne låne bøker og å bli lest høyt for. Høytlesning er en god kilde til nærhet mellom barn og foreldre og er med på å knytte sterkere bånd. En fin bonus er større ordforråd, økt leseglede og positiv holdning til det å lese. Det kan også være en måte for barn å bearbeide følelser på, være en kilde til glede og humor, og en måte å utvikle fantasien.

Det kommer til å stå en kasse med bøker på hver avdeling. Bøkene i disse kassene kan barnehagen bruke, men hovedtanken er at de skal være til hjemlån for foreldre. Dere kan låne 2 bøker om gangen og lånetiden er 2 uker. Ved bokkassene henger et registreringsskjema. Dere fyller bare ut tittel på boka, navn på barnet deres, dato for utlån, og krysser av når dere leverer. Vi har prøvd å gjøre det så enkelt som mulig.

Bokkassa vil stå ca. 3 mnd. i barnehagen, før den skiftes ut med en ny kasse. Dere vil få beskjed en stund i forveien, slik at dere rekker å levere de bøkene dere har hjemme.

Vi har prøvd å få til en blanding av gamle og nye bøker, og bøker med ulik vanskelighetsgrad. I alle kassene er det også noen fagbøker om bl.a. dyr, kroppen vår og naturen. Vi håper og tror at det vil være noe der for alle J

Hilsen Stange bibliotek

v/Mailin Toft Kvifte