Foreldremøte 07. april

Både foreldre og ansatte er målgruppe for vårmøtet i barnehagen. Vi har fått Lars Myhr fra Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Han har faglig ansvar for prosjektet Framtida er nå som omfatter alle barnehager og skoler i Stange. Påmelding innen 1. april i avdelingene eller på den lukkede facebookgruppa for ansatte og foreldre.