Velkommen til nytt barnehageår!

Sommerferiens siste uke var koselig, med ca ti barn som koste seg i barnehagen. Godt å ha en slik rolig uke mens vi forbereder barnehageårets start. Men nå er det klart for innrykk i alle avdelinger, hjertelig velkommen til både nye og kjente fjes:).

Alle skal møte opp i sin avdeling denne uka som kommer, og foreldrene vil få beskjed når vi starter opp med lavvoen.

Når det gjelder årsplanen, så er vi nesten ferdig med den, og den vil bli lagt ut her på nett. Dersom noen vil ha en utskrift, så gi beskjed om det til Live eller Ragnhild på kontoret.

Så vil jeg minne om at fartsgrensen på veien fra fv 222 og ned på garden er maksimum 30 km i timen. Det er viktig å ikke kjøre fort, da det kan være både barn og dyr langs veien. Særlig viktig å være oppmerksom når man kjører forbi Kvila.

Første dato man må huske er torsdag 15. august, da er det felles planleggingsdag for alle barnehagene i Stange, og derfor stengt.

De voksne er stort sett på plass igjen fra mandag av, bare Trine og Else har fortsatt ferie. I Kvila møter dere Hege E, Kari, Jonas, Hanne (for Else) og Karoline (for Trine). I Låven Elin, Nina, Jane, Marianne og Ida (for Stian som er vaktmester denne uka), og i Førån Nine, Aina, Astrid, Jola og Gry.

Live har fortsatt ferie, mens Ragnhild vil være på plass stort sett den uka som kommer.

Velkommen:)