Invitasjon til kurs om foreldrerollen

Invitasjon til kurs for mødre og fedre om foreldrerollen.

Familiehjelpa i Stange inviterer til deltagelse på kurs med andre foreldre. Fokuset er foreldrerollen og hvordan få til et godt samspill med barna dine. Vi bruker et foreldreveiledningsprogram som ønsker å skape trygge barn og trygge foreldre. Vi bruker noe som kalles trygghetssirkelen. Modellen brukes for at foreldre lettere skal forstå og ivareta barnets behov, hjelpe barn å bli tryggere, til å utvikle god selvregulering og sosial kompetanse. Vi oppfordrer både mødre og fedre til å være med, men du kan også komme alene.

Se invitasjon her: Invitasjon til kurs i COS

Kurset går over 7 onsdager, ca 2 timer hver gang, fra 13.30 til 15.30, og holdes i Rådhuset i Stange. Første kursdag er 28. august 2013.

Kursholdere er Mette Kjensmo Fuglerud og Stine Lauritzen.

Vi håper du/dere har anledning og lyst til å delta på kurset. Påmelding kan skje direkte på sms (95457904).

Med vennlig hilsen

Mette Kjensmo Fuglerud og Stine Lauritzen
Familiehjelpa i Stange
Tlf: 95457904