Kaldt vær og utetid

Det er mange meninger om når det er for kaldt for barn å være ute. Her har vi samlet noe kunnskap om dette fra Private barnehagers landsforbund, og forsøkt å redegjøre for vår praksis for utelek og utesoving når det er skikkelig kaldt.

Link til utskriftbar versjon her: Kald vær og utetid

Det er viktig å huske at det er mer enn målt temperatur som er viktig når vi skal vurdere hvor lenge vi kan være ute. Det er alder på barna, barnas aktivitet, om det er vind, og om det er fuktighet i lufta. Påkledning har også selvfølgelig stor betydning.

Det er ikke skadelig for friske barn å være litt ute selv om det er temperatur ned mot 20 minusgrader. Det er viktig at de voksne vurderer situasjonen på bakgrunn av faktorene redegjort for nedenfor. En liten tur ut selv om det er kaldt har god virkning på barnegruppa, og gjør at dagen blir bedre. Både barn og voksne syns det er godt å lufte seg litt. Men vi korter selvfølgelig ned på utetida når det er kaldt. Mer om det nederst.

Vind: Nettstedet www.yr.no har laget en tabell som viser forholdet mellom vindstyrke og lufttemperatur. Det er viktig at personalet forholder seg til følt temperatur, og er ekstra oppmerksomme hvis det blåser.

Fare for frostskader: Når barnehagen har vurdert værforholdene og barna leker ute, må personalet være ekstra oppmerksomme på tegn på overflatisk frostskade. Man bør regelmessig se på huden i ansiktet og ørene og gå inn før det utvikler seg.

Barnas alder: Små barn med liten aktivitet må være mer inne enn større barn. Det sier seg selv. De blir fortere kalde, og passive.

Barns aktivitet: Barn “tåler” kulde ulikt. Noen barn er varme i seg, mens andre er “frysepinner”. Sånn er det for oss voksne også. Dette må de voksne ta hensyn til.

Barns påkledning: Tre-lagsprinsippet er godt kjent, bruk av ull innerst likeså. Det er viktig å tenke på at barna trenger tjukkere klær og en skikkelig godt vattert dress når gradestokken kryper under 10 minus. Et ekstra lag kan være godt, avhengig av dressens kvalitet. Men det er viktig å ikke ha trange klær slik at de ikke kan bevege seg greit. Skoene må være store nok, for trange sko vil medføre kalde føtter. Ofte ser vi at ungenes sko ikke er tørre når de kommer om morgenen. Da blir føttene fort kalde.

Det er også viktig at ungene har gode halser og hetter på dressene sine, slik at vi kan trekke over. Det beskytter ansikt og hals mot trekk. Gode luer som er vindtette og dekker ørene godt er viktig.

Kuldekrem: Det er en del diskusjon om kuldekrem egentlig virker, men hvis man velger å bruke kuldekrem på barna så må den påføres hjemme, om morgenen. Å påføre kuldekrem rett før man går ut virker mot sin hensikt.

Retningslinjer i Kausvol gardsbarnehage:

Utesoving: Når det er kaldere enn ca 10 minus, så sover ungene i vognene i vognrommet. Der er det en varmeovn, og vi har alltid en voksen sittende der på vakt mens ungene sover.

Utelek for Småbarna: Småbarna er ikke ute når det er kaldere enn 10 minus.

Utelek for Hagebarna: Mellom 10 og 16 minus: De som ikke sover er ute en liten stund. Vi møter inne og ikke i Stabburet når det er kaldere enn 10 minus.

Utelek for barn Låven og Kvila: Opp til 16 minus er Lavvoen møtestedet, og vi er ute så lenge vi har det bra. Det vil ofte være slik at vi er inne på ettermiddagene. Når det er kaldere enn 16 minus så møter vi inne, og ser an temperaturen utover dagen. Det er bra med en liten luftetur etter lunsj. Vurderingene går da på det som står over om alder, aktivitet, påkledning, vind osv. Vi gjør det ofte slik at vi tar ut til slutt de som tåler kulde minst, og tar de samme inn først. Selv om det ikke blir mer enn 10-15 minutter med utetid, opp til en halv time, så er det bra.

Bruk av sunn fornuft!

Selv om vi har slike retningslinjer, så vil de voksne bruke sunn fornuft og kontinuerlig vurdere temperatur, vind og andre værforhold, samt det enkelte barn. Barna har også mulighet til selv å bestemme at de vil gå inn når det er svært kaldt ute.