Planleggingsdag 19.10.2012

Planleggingsdagen ble denne gang gjennomført på Holmen og på hytta til sjefen.

På fomiddagen lekte vi ansatte oss på Holmen med nye aktiviteter som vi skal bruke sammen med barna. Det ble sang, sangleker, motoriske leker og sanse leker. Så lagde vi en tre retters lunsj på bål og kokeapparat. Dette ble et bedre måltid som vi og kommer til å servere barna en gang. Da som enkeltretter. Vi avluttet dagen på hytta til Ragnild og Stian med et LØFT framlegg.