Resultater fra brukerundersøkelsen

Vi har hatt en brukerundersøkelse om hvordan votteavtalen fungerer, og om hvordan informasjonskanalene fungerer for foreldrene. Vi delte ut 45 ark og fikk 29 tilbake, det vil si en svarprosent på 64, og det er vi veldig godt fornøyd med:).

Når det gjelder votteavtalen, så var det 18 av de som svarte som hadde votteavtale i fjor, og av dem var 12 (67 %) veldig fornøyd, 3 fornøyd og 3 lite fornøyd. To av dem som var fornøyd med avtalen mente at det var forbedringspotensiale likevel. Dette vil vi selvfølgelig ta på alvor, og vi tar opp dette i personalgruppa, slik at vi sikrer at vi har rutiner som gjør at ingen skal gå å fryse. Vi har også laget en liten "bruksanvisning" for foreldre som har meldt seg på årets votteavtale.

Vi spurte også om hvordan foreldrene opplever informasjonen vi lager via nettside, epost, sms og facebook. Her ble vi berolighet med at så og si alle følger med på disse kanalene, og syns det er gode måter å informasjon på.

Vi har også fått en del kommentarer i tillegg, som er svært nyttige for oss. Flere av foreldrene poengterer hvor viktig det er å få til god kommunikasjon i levering og henting, og dette er noe vi også vektlegger. Det er viktig at foreldrene etterspør informasjon, da det kan være i hektiske ettermiddager at personalet er opptatt med et eller annet som hindrer dem i å ta kontakt.

Noen sier også at de liker at det henger en lapp på døra når det er spesielle ting, og det skal vi også fortsette med.   

Tusen takk til alle som bidro med viktig informasjon til oss i barnehagen:)!