Godt nytt år 2022

Romjul og nyttårshelg er ofte tid for refleksjon, og jeg skriver her litt om mine tanker og tilbakeblikk på 2021, sett fra min rolle som eier.

2021 ble et arbeidsomt og innholdsrikt år for oss i barnehagen. Først og fremst vil jeg trekke fram jubileet. Vi feiret at Kausvol gardsbarnehage har vært et godt sted å være for barn og ansatte i 20 år!

Det er mange familier som har hatt en tett tilknytning til Kausvol i alle disse årene, og jeg kjenner på en enorm stolthet over det vi har gjort og betydd disse årene. Jubileumsforedraget med Gleding.no ble en veldig hyggelig og god kveld, og vi rakk det før det ble innstramminger igjen. Vi fikk også gjennomført en utrolig hyggelig og viktig jubileumshelg for alle ansatte på Hafjell, den helga lever vi lenge på, og den gav sårt tiltrengt påfyll oss i mellom, etter lang tids distanse og meter-avstand mellom avdelingene. 

Korona fikk også dette året farge dagene. Vi har lært oss å leve med pandemien hengende over skulderen, og vi har heldigvis ikke hatt smitteutbrudd. Men det har vært krevende å stå i for de ansatte, særlig fordi korttidsfraværet har vært høyt. Det har også vært mye fravær for barna. 

Korona og fravær påvirker også økonomien, og det kan se ut som vi havner rundt null i resultat for 2021. Alt for tidlig å si egentlig, men jeg håper på at vi klarer oss uten for mye minus. Økonomi og rammebetingelser har også dessverre vært i fokus dette året. Både den forrige og nåværende regjering syns det er en god ide å redusere driftstilskuddet. For oss vil det si 150 000 færre kroner å drifte for i 2022. Det betyr at vi er nødt til å tenke oss godt om før vi bruker penger. Over 80 % av budsjettet er bundet opp i lønnsrelaterte kostnader, og verken husleie/låneavdrag, renter eller mat-budsjettet kan reduseres. Vi må også regne med en stor økning på strøm og oppvarming, og denne økningen er foreløpig uviss. 

Det aller viktigste for å holde økonomien flytende i barnehagen er at vi har nok kunder. Vi jobber hele tida for å skape best mulig dager for barna, og for å få til et godt samarbeid med dere foreldre. Noen ganger strekker vi ikke til, og vi er takknemlige for at vi kan være rause med hverandre. 

Foreldreundersøkelsen ble gjennomført i desember, og på tross av - eller kanskje på grunn av - hva vet jeg...et spesielt år, fikk vi veldig gode resultater. Jeg skal skrive en oppsummering om foreldreundersøkelsen senere, og gå litt inn i detaljene. Nøyer meg foreløpig med å fortelle at vi har framgang, og endte på en tilfredshet totalt på 4,8. Det er vi utrolig fornøyd med. 

Jeg ønsker å avslutte med et stort takk til alle ansatte for dedikert arbeidsinnsats i året som har gått. Uten dere enormt dyktige ansatte hadde Kausvol gardsbarnehage ikke vært til. 

Tusen takk for et godt samarbeid i 2021 og godt nytt år!

Hilsen Ragnhild