Høsten nærmer seg

Vi er allerede i september, og sauene som er på beite skal snart hentes hjem. Det er altså tid for slakting. Vi har derfor meldt oss inn i Nortura, og sauene skal leveres til Rudshøgda.

Vi har seks lam som skal slaktes, og en av søyene samt noen geiter skal også leveres. 

Dette er noe som barna har fått vite om tidligere, og som vi også vil formidle til barna nå i høst. 

Vi tar slaktet tilbake, slik at vi kan vise fram kjøttet, og så skal vi lage fårikål til lunsj, og det er kjempegodt!

Vi tar også skinn i retur, og leverer til garving. Det er en prosess som tar lang tid, men vi håper at vi kan få skinn til salg høsten 2022. 

De sauene og geitene vi skal ha i vinter skal klippe seg, og denne ulla skal vi levere til Telespinn i Telemark. De vil lage garn av ulla, og det blir veldig gøy å få tilbake. Kanskje det blir så mye at vi kan selge noe garn til neste høst, i tillegg til det vi skal bruke selv.