Å bry seg er også smittsomt

Fredag morgen blir det kaffe og "noggo attåt" å få på parkeringsplassen etter levering. Vi er på plass mellom sju og halv ni! Vi ønsker å markere Å bry seg om-dagen både for foreldre, barn og kolleger.

Fredag 12. mars er det ett år siden Norge stengte ned og innførte strenge restriksjoner. Vi skal delta på en nasjonal markering denne dagen, der vi bryr oss om.

Vi serverer kaffe og frokostpakker til dere foreldre denne dagen og på formiddagen skal vi ha en markering sammen med barna og oss ansatte. Dette er noe av det vi skal gjøre denne dagen..

Vi setter stor pris på samarbeidet vi har hatt med dere foreldre dette spesielle året. Ungene er gode på smittevern og er lojale i sine kohorter. Alle ansatte legger inn en stor innsats for at alle, barn og voksne skal ha gode dager i barnehagen. 

#åbrysegerogsåsmittsomt