Barnehageplass for nye søkere

Det er tid for å tenke på barnehageplass fra august 2022. Fristen for å søke er 1. mars. Vi i Kausvol gardsbarnehage har 20 ledige plasser til høsten, og ønsker deg velkommen til oss:). Les om besøksdager og hvordan du søker under her!

Besøk i barnehagen for nye søkere:

Dere er hjertelig velkomne til å besøke oss i barnehagen. På grunn av smittevern må vi ta spesielle hensyn. Vi inviterer alle som er interessert til å ta kontakt med oss og avtale tid for besøk. Den 17. februar mellom 17 og 1930 har alle barnehagene besøksdag, men passer ikke det for dere tar vi imot dere en annen dag:). 

Ta kontakt med styrer Live Brovold Sveum på epost: live@kausvol.no eller telefon 45908420, 

eller eier og daglig leder Ragnhild Finden, epost: ragnhild@kausvol.no  eller telefon 99253640.

Hvor søker dere: 

Stange kommunes felles søknadsportal finner du her: Visma Flyt Barnehage

Du må logge deg inn med bank-ID eller annen ID, og legge inn opplysninger om foreldre og barn. 

Også de som har plass fra før, men ønsker endret plass gjør det gjennom portalen. 

Mer informasjon om barnehagen:

For å gjøre et godt valg av barnehage er det lurt å finne informasjon om barnehagen. Vi vil anbefale å gå inn på nettsida vår og gjøre dere kjent med barnehagen www.kausvol.no.

Vi bruker også sosiale medier, og følg oss gjerne på vår facebookside @kausvol, og på instagram: kausvol_gardsbarnehage. 

Lykke til med valg av barnehage:)!