Økonomisk likebehandling

Torsdag morgen gjennomfører nesten alle landets private barnehager en foreldrekaffe-aksjon, for å sette fokus på den situasjonen vi har kommet i etter at regjeringen har foreslått å redusere både pensjonstilskudd og kapitaltilskudd. For oss i vår barnehage innebærer det en svært alvorlig reduksjon på 500 000,- i driftstilskuddet for 2022. 
Etter at bemanningsnormen kom, som vi ikke fikk tilskudd til, så har økonomien i de private barnehagene blitt dårligere. Fire av ti private barnehager gikk underskudd i 2019.
Nå har altså regjeringen foreslått å gjøre to ting som er veldig alvorlig for økonomien. 
1. Redusere kapitaltilskuddet - for oss betyr det omlag 250.000 i redusert driftstilskudd.
2. Redusere pensjonstilskuddet - for oss betyr det om lag 200-300.000 i redusert driftstilskudd fra 2022.
 
Gå gjerne inn på nettsiden til PBL: www.pbl.no/likebehandling og les mer om hvorfor dette er en veldig dårlig ide!
Torsdag morgen mellom 7 og 9 vil vi dele ut kaffe og noe til, samt mer informasjon om denne alvorlige situasjonen for private barnehager.