ALLE MED

Barnehagene i Stange kommune har i høst blitt kurset i bruk av observasjonsverktøyet ALLE MED og dette verktøyet skal vi begynne å bruke i barnehagen.

 

ALLE MED er et observasjonsverktøy. Dette er et verktøy vi vil bruke til
systematisk forberedelse i forbindelse med foreldresamtaler som vi har i barnehagen, der vi kan formidle et helhetlig bilde av barnet og det barnet mestrer.

Utdrag fra veiledningsheftet: "Målet med bruken av dette materiellet skal være et viktig utgangspunkt for foreldresamarbeid, og for et eventuellt samarbeid med andre faggrupper. Sist men ikke minst, er målet å bidra til økt bevisstgjøring om det pedagogiske tilbudet vi gir til barna". 

Skjemaet dekker seks utviklingsområder hos barna: Leke utvikling, trivsel, hverdagsaktiviteter, sosio-emosjonell utvikling, sansemotorisk utvikling og språkutvikling.

For at vi kan begynne å bruke verktøyet trenger vi underskrift fra dere foreldre på skjemaet. Dette gjør dere i avdelingene.