Søknadsfrist barnehageopptak 2012 - 1.mars

Inntaket er nå i gang. Tilbudsbrev til de som blir tatt opp i første runde blir sendt ut i løpet av uke 10.