Samarbeidsutvalget har hatt møte

Samarbeidsutvalget hadde møte 26. november og referatet ligger under her. Neste møte for SU er 15. januar.

Referat SU 261119

Oversikt over foreldrerepresentantene i SU:

Kjersti Lid Gullvåg, leder, mor til Hedvig på Grønn

Tlf: 970 42 164

E-post: kjersti.gullvag@gmail.com

Sara Emely Øverbø, mor til Tiril i Kvila

Tlf: 909 77 542

E-post: saraefjeld@hotmail.com

Ingeborg Ruud Olsen, mor til Elise på Blå

Tlf: 415 28 605

E-post: ingeborg.rolsen@hotmail.com

Maria Susann Johannesen, mor til Ingrid på Blå og Magnus i Førå’n

Tlf: 926 91 694

E-post: maria.sbk@hotmail.com