Byggeprosjekt Nye Kausvol

Byggeprosjektet går stort sett etter planen. Vi jobber mot ferdigstillelse rett før jul, og innflytting rett etter jul. Det er et svært spennende prosjekt med store utfordringer bygningsmessig for å få det til så bra som mulig.

Det har kommet opp en stor brannvegg som deler låven i to. Det er brannvernhensyn som krever det. På baksida kan vi nå se at solcellepanelene er ferdig montert, og vi kan egentlig produsere strøm, men det mangler påkobling til anlegget. 

Det har vært gravd i vegen i lengre tid, de er ferdig med det og kommer tilbake for å grave på uteområdet til neste vår. Vi måtte få gravd nye kabler til strømforsyning, og vi må også legge inn vann. I tillegg må det settes inn to store tanker med vann for å forsyne vanntåkeanlegget med nok vann. 

Rett over sommeren monteres vinduer og utvendig kledning, og da begynner det virkelig å ligne på en ny barnehage!