Fredagsnytt: En høne i minus

Forrige fredag hadde Låven og Kvila begravelse, ei høne lå død i hønsehuset. Vi sang Mikkel Rev, etter forslag fra barna...:).