Nyheter

 • Samarbeidsutvalget har møte 29.10.18

  Et godt samarbeid med foreldrene er viktig for god kvalitet på barnehagen. Nå er det valgt nye representanter, og Samarbeidsutvalget har sitt første møte mandag 29. oktober klokka 19. Dersom du som forelder har saker du ønsker tatt opp i SU så snakk med en av foreldrerepresentantene, eller en av oss andre som sitter i SU.

  24.10.2018 14.13
 • Viktige datoer høsten 2018

  Oversikt over viktige datoer i høsten 2018:

  13.09.2018 09.17
 • Mindre plast i barnehagen

  Vi har laget bærenett til bruk i barnehagen. Et stort oransje bærenett som brukes til å frakte ekstra klær til og fra barnehagen. Alle har også fått et mindre hvitt bærenett med oransje hanker. Vi ønsker på denne måten å bidra til mindre bruk av plast i barnehagen.

  06.08.2018 12.03
 • Rydding i grisehuset og reguleringsplan

  Mens barnehagen har vært stengt har det vært arbeidsleir på garden. Vi jobber hvert år med å male og vedlikeholde der det behøves. Dette året har vi i tillegg arbeidet med å tømme grisehuset.

  01.08.2018 14.15
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...

Visjon og verdier

Visjonen vår er: ”Vi gir tankene vinger og føttene røtter!” Våre verdier er humor og glede, varme, vekst og stillasbygger. Ambisjon: Kausvol gardsbarnehage skal være en av Norges beste gardsbarnehager med klar profil og fornøyde barn, foreldre og ansatte.