Priser for barnehageplass

Gjeldende priser for barnehage 2018. Det er innført ordninger for redusert betaling dersom man har lav inntekt. Link under:

Prisoversikt:

3-5 år: 2910 + 325 = 3235

1-2 år: 2910 + 275 = 3185

Redusert plass betyr redusert pris, 80 % plass betaler for 90 %, osv.  

Søskenmoderasjon 30 %.

Informasjon om redusert betaling kan du lese mer om her: https://www.stange.kommune.no/category16666.html

Frist for å søke kommunen om redusert betaling er 1. juni hvert år. Det kan også søkes gjennom året dersom man har behov.