Førå`n

Førå`n er navnet på det huset på garden som ofte bebos av den eldste generasjonen. Her hos oss er det de minste, nemlig 1- og 2-åringene som holder til i Førå`n.

Denne gruppen består i år av 15 1- og 2-åringer.

Dagsforløpet for Førå'n:

  • 07.15 Barnehagen åpner
  • 08.00-ca.08.30 Frokost
  • Ca 09.00 Vi setter i gang med frilek/aktivitet/utetid
  • Ca 10.30 Samling sang/bevegelse/fortelling/snakkepakken(språkopplegg)
  • 11.00 Lunsj, bleieskift og sovestund.
  • Ca 13.00 De første barna våkner, påkledning til utetid – alt etter vær og vind
  • Ca 14.15 Frukt måltid med litt fra matboksen. Bleieskift
  • 15.00 Frilek ute/inne. Henting
  • 16.30 Barnehagen stenger

 

Ett-åringene har fast base inne i Førå'n hvor de leker og koser seg, men de er også mye ute. De leker og blir kjent med uteareområdet rundt barnehagen, går små turer på garden og koser med dyra i fjøset. 

Aktivitetene på avdelingen er tilpasset barnas alder og utviklingsnivå, ut ifra temaer vi har for gjeldende barnehageåret. Vi følger endringene i naturen og det som skjer på gården. Vi er veldig opptatt av å skape trygghet, gode relasjoner og glede av å være ute med de minste.

Personalet: De voksne som jobber i Førå`n dette barnehageåret 2018/19 er: pedleder Nina, barnehagelærer Karoline og assistentene Gry og Trine.