Årsplan, halvårsplaner og vedtekter for 2019-2020

Her finner du lenken til årsplan, halvårsplaner for avdelingene og vedtekter for barnehageåret 2019-2020. Årsplanen blir også skrevet ut og gitt til alle foreldre i forkant av høstens foreldremøte.

Årsplanen som pdf-fil finner du her: Årsplan 2019-2020

Halvårsplanene finner du her: 

Halvårsplan Blå og Grønn høsten 2019

Halvårsplan Førå`n og Kvila høst 2019

 

Vedtektene finner du her: Vedtekter 2019-2020

 

Årsplanen er et stort dokument som kan virke litt teoretisk og overveldende. Derfor legges det ut deler av årsplanen som nettartikler.