Ferie

Her finner du rutiner for innmelding av behov for plass i skolens ferier og informasjon om barnas ferie.

Vi sender en undersøkelse på mail med informasjon og frist for innmelding. Dere svarer pr. SMS på barnets avdeling sitt mobilnummer for registrering. Vi leverer ut behovsundersøkelse for skolens høst-, jule-, vinter-, påske- og sommerferie. Dette gjør vi for å kartlegge det reelle vikarbehovet og få satt opp vaktlister for disse feriene. Det fint for oss å slippe å lønne vikarer vi ikke har behov for.

Alle barna som går i barnehagen skal ha fire uker ferie i løpet av et år. Alle skal ha minimum tre sammenhengende uker på sommeren og en hel sammenhengende uke ellers i løpet av året, eller fire sammenhengende på sommeren. Det er viktig at vi får beskjed om når barnet skal ha ferie. Dette meldes i god tid til avdelinges personale.